Lejeaftale Betingelser

1. Leje-aftalens omfang.
Leje-aftalen gælder for el-scooteren anført på forsiden af denne aftale. Tilbehørsprodukter kan IKKE omfattes af leje-aftalen. Disse betales altid kontant ved modtagelse. Leje-aftalen omfatter tillige en serviceordning – se separate betingelser herfor. Reservedele samt tilbehørsprodukter, inkl. batterier, kan indkøbes med 15 % rabat på den vejl. udsalgspris. Udlejer indregistrerer og tegner ansvarsforsikring – kaskoforsikring betales af lejer.

2. Opsigelse
Lejeperioden løber fra den angivne startdag. Aftalen er uopsigelig de første 12 måneder. Herefter kan den opsiges med 1 måneds varsel til hver den første i måneden.

3. Betaling.
Lejebeløbet skal være modtaget senest den 1. i måneden på udlejers konto. Lejebeløbet betales altid forud.

4. Forkøbsret.
Lejer har forkøbsret til el-scooteren i 6 mdr. fra indgåelse af lejeaftalen. Den indbetalte leje -10% fratrækkes den vejledende salgspris. Såfremt lejer først senere end de 6 mdr. ønsker at købe el-scooteren, forhandles en overtagelsespris med udlejeren.

5. Brugsretten.
Lejer har brugsretten over den lejede el-scooter.

6. Ejendomsretten.
Ejendomsretten til den lejede el-scooter tilhører altid udlejer og vil på intet tidspunkt overgå til lejer. Lejer kan således ikke pantsætte el-scooteren til 3. mand. El-scooteren kan dog overtages efter 35 mdr. for 1500 kr.

7. Vedligeholdelse.
Lejer skal sørge for, at den lejede el-scooter behandles og opbevares forsvarligt, samt sørge for alm. vedligehold. Det er ligeledes lejers ansvar at sørge for udskiftning af batterier og andre komponenter, som er udsat for almindelig slitage som følge af brug.

8. Service.
Service og reparationer sker på lejers bopæl fra vore kørende servicevogne. Skal el-scooteren på vort værksted, stiller Fønix Komfort så vidt muligt en tilsvarende gratis udlånsmodel til rådighed i reparationsperioden. Service og reparationer finder sted hurtigst muligt.

9. Forsikring og garanti.
Lejer er forpligtet til at holde den lejede el-scooter forsikret mod tyveri og hærværk. Oftest vil dette dog være dækket af lejers indboforsikring, men det anbefales, at man kontakter sit forsikringsselskab desangående. Fønix Komfort indestår for garanti i garantiperioden således, at alle tekniske komponenter er velfungerende. Undtaget herfra er dog skader, som skyldes misbrug, ekstrem brug, hærværk eller andre unaturligt opståede forhold.
Her påhviler udbedring af evt. skader lejeren eller dennes forsikringsselskab. Vedr. batterier: her dækker garantien i 12 mdr. Der henvises i øvrigt til Fønix Komforts garantibestemmelser, se vores katalog samt hjemmeside.

10. Misligholdelse og gebyrer.
Såfremt leje-aftalen misligholdes, er udlejer berettiget til at hjemtage el-scooteren.
Leje-aftalen er misligholdt, såfremt betalingerne 2 på hinanden følgende måneder ikke er betalt rettidigt. Endvidere er groft forsømmelse af den lejede scooter at betragte som misligholdelse.
Ved sen betaling og ved skriftlige rykkere pålignes der for hver gang kr. 100 i gebyr.

11. Tvister.
I tilfælde af en tvist parterne imellem, og denne ikke kan løses gennem almindelig dialog, har begge parter pligt til at give møde i den nærmeste byret.
Luk

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Søg

Indkøbskurv

Din kurv er tom
Køb nu
Kontakt din lokale afdeling
Klik her!